ĐẠO CA

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 23/03/2020

ĐẠO CA

Sáng tác thơ: Vô Trụ Thiền Sư


Toàn tri hiện hữu như hiện hữu

Pháp giới tỏ thông không khứ lai

Hư không vũ trụ trong tay nắm

Niết Bàn, sanh tử mãi rong chơi.

Bài viết liên quan