TÙNG BAY

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 23/03/2020

TÙNG BAY

Sáng tác Thơ: Vô Trụ Thiền Sư


Nghiêng nghiêng bóng cả đổ về Tây

Nghênh tiếp Tri Âm thể đạo mầu

Trở lại bến xưa ngồi tòa giác

Khởi đại bi tâm cứu muôn loài

               20 Tháng 7 Cuối hạ năm Giáp Ngọ 2014

Bài viết liên quan