CÔNG ĐỨC ẤN TỐNG KINH SÁCH

  • Đăng bởi: adminquantri
  • |
  • 24/03/2020

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni!
Quý Phật tử gần xa thân mến!

Chùa Long Hương xin kính thông báo đến Chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể quý Phật tử về việc thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng của Sư Phụ trụ trì. Chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử phát tâm ủng hộ cúng dường, ấn tống kinh sách và hoạt động Phật sự của bổn tự vui lòng gửi về:

Số tài khoản:

  • Số tài khoản tiền Việt: 111 01 01 111 Chủ tài khoản: Đinh Kim Nga, Ngân hàng MBBANK (Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội)

Số tài khoản tiền Việt thứ 2:

  • Số tài khoản tiền Việt: 6800 168 168 168 Chủ tài khoản: Đinh Kim Nga, ngân hàng MBBANK (Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội), chi nhánh Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Ghi chú: ĐINH KIM NGA là thế danh của Sư Phụ Thích Tuệ Hải trụ trì chùa Long Hương.

  • Sau khi gửi tiền cho việc Phật sự của bổn tự, mong Chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử nhắn tin đến Thượng tọa Trụ trì biết để xác nhận thông tin nhằm thuận lợi cho công việc. Xin chân thành tri ân Chư tôn đức Tăng Ni cùng quý Phật tử.                                                             

Địa chỉ: Chùa Long Hương, số 1141 Lý Thái Tổ, ấp Long Hiệu, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Chùa Long Hương trân trọng thông báo đến Chư tôn đức Tăng Ni cùng quý Phật tử gần xa!

<