GIỚI THIỆU

  • Đăng bởi: adminquantri
  • |
  • 29/11/2019

THƯ VIỆN CHÙA LONG HƯƠNG

     Vị trí thư viện của chùa được đặt ở tầng một tại Tăng Đường do Ban Biên Tập chùa Long Hương quản lý. Để đáp ứng với nhu cầu của chư Tăng Ni và quý Phật tử muốn nghiên cứu tìm hiểu thêm về giáo lý Đức Phật, chùa Long Hương đã ấn tống những đầu sách do Sư Phụ trụ trì đã thuyết giảng. Ngoài ra thư viện chùa sẽ cho mượn những bộ kinh lớn mà Đức Phật đã thuyết và những đầu sách của chư vị Tổ Sư … để tiện cho chư Tăng Ni và quý Phật tử tham khảo.

Quý vị nào muốn mượn kinh sách ở thư viện của chùa thì xin liên hệ với sư cô Huệ Tịnh. Sđt: 0886880258

Quý vị nào muốn thỉnh kinh sách của Sư Phụ trụ trì đã ấn tống để cúng dường đến nơi khác thì xin liên hệ đến bộ phận Tri Khách của chùa. Sđt: 0906258258.

Quý vị nào muốn phát tâm in kinh sách của Sư Phụ trụ trì để ấn tống thì mỗi chủ Nhật hàng tuần xin gặp trực tiếp Sư Phụ tại Thất.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Chùa Long Hương xin trân trọng cảm ơn!