HUYỄN NHƯ NHƯ

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 23/03/2020

HUYỄN NHƯ NHƯ

Thơ Vô Trụ Thiền Sư

 

Nổi trôi lên xuống khắp Tam Thiên
Phù sinh bao kiếp thăng trầm mãi
Chợt thấu mênh mông đạo diệu mầu
Vô minh thực chất minh tuệ giác


Có không - Không Có - Hư bày hiện
Phải trái thị phi bóng mây bay
Tam Thiên chỉ thoảng như bụi nhỏ
Thế giới ba ngàn giấc phù âu


Ảo hóa hư không thoảng hương qua Như Như
Nhất Nhất Nhất Như Như Nhất Nhất Như Như
Như Như Nhất Như Như Nhất Nhất Ta Bà Ha

                                                   Cuối hạ 2014

Bài viết liên quan