SỐNG VUI

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 23/03/2020

SNG VUI

Sáng tác thơ: Vô Trụ Thiền Sư


Sống cho ra sống từng giây Như Như ấy
Sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế
Sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong
Sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi

Sống tôi vui sống từng giây yêu thương quá
Sống đang sống vì tha nhân nên vui sống
Phút Như Như ấy làm cho tâm tươi sáng
Cái Như Như ấy là nguồn tâm luôn sáng soi

La là la lá la là la là
La là la lá la là la là
La là la lá la là la là
La lá la lá la là lá la

Nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới
Sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi
Sống an vui thế đời ơi ta vui sống
Sống Như Như thế mùa xuân luôn thắm tươi

Nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới
Sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi
Sống an vui thế đời ơi ta vui sống
Sống Như Như thế mùa xuân luôn thắm tươi

Sống như xuân mãi mình đang Như Như thế
Chính Như Như đó là quê hương ta sống
Sống ta vui sống vì ta mãi mãi Như
Sống Như Như ấy đời mãi mãi tinh khôi

La là la lá la là la là
La là la lá la là la là
La là la lá la là la là
La lá la lá la là lá la

Sống tôi đang sống đời ơi sao vui quá
Sống tôi đang sống vì đời quá tươi vui
Sống như đang sống đời vui tươi mãi mãi
Sống đang vui sống từ nay mãi mãi Như

 

                  14 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014  

Bài viết liên quan