TẶNG ĐỜI

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 23/03/2020

TẶNG ĐỜI

Sáng tác thơ: Vô Trụ Thiền Sư

 

Tặng nhau nắng sớm tặng mưa chiều

Tặng nhau vũ trụ mênh mông ấy

Tặng luôn sanh tử, tặng Niết Bàn

Tặng cả nguồn vui hiện hữu Như.

 

Bài viết liên quan