DẠO BIỂN

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 23/03/2020

DẠO BIỂN

Sáng tác thơ: Vô Trụ Thiền Sư

 

Lang thang chiếc bóng bên bờ biển

Chợt thấy nơi lòng tựa có không

Trong không lại có muôn ngàn thứ

Trong có lại là cái rỗng không

Có không không có xưa nay vậy

Chợt hỏi ai rằng có hay không?

Có không cũng chỉ tâm bày biện

Thực thể chỉ là Như, thế thôi.

 

Bài viết liên quan