CỤ KHẾ

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 23/03/2020

CỤ KHẾ

Sáng tác Thơ: Vô Trụ Thiền Sư

 

Khế lý khế cơ khế ứng Thiền

Khế thông Phật Tổ khế chúng sanh

Khế ứng tử sinh khế Niết Bàn

Khế cả Tam Thiên khế ứng Như

20 Tháng 7 Cuối hạ năm Giáp Ngọ 2014

Bài viết liên quan