BÁT NHÃ

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 23/03/2020

BÁT NHÃ

Sáng tác: Vô Trụ Thiền Sư

 

Sắc sắc không không không sắc sắc
Không không sắc sắc sắc không không
Không sắc không không không không sắc
Không không sắc sắc Ta Bà Ha.

Bài viết liên quan