PHÚC LẠC THIỀN

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 23/03/2020

PHÚC LẠC THIỀN

Sáng tác: Vô Trụ Thiền Sư

 

Từ nay vui sống ung dung

Rõ ràng mỗi mỗi nơi duyên chẳng lầm

Chẳng lầm chẳng lộn chẳng sai

Rỡ ràng chỉ vậy chẳng sao nói lường.

Bài viết liên quan