THÔNG BÁO HÙN PHƯỚC ẤN TỐNG KINH THẬP THIỆN

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 23/08/2020

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!
Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni!

Trước đây chúng tôi có giảng giải bản Kinh Thập Thiện. Rất nhiều Tăng Ni và Phật tử đã nghe qua và có nhu cầu muốn chuyển thành sách. Hôm nay hội đủ duyên lành đã được Nhà Xuất Bản Tôn Giáo cho phép, chúng tôi dự định in tổng số lượng 289.000 quyển Kinh Thập Thiện để ấn tống đem lợi ích mọi người.

Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử phát tâm hùn phước đóng góp tịnh tài để in kinh ấn tống và cúng dường. Xin vui lòng liên hệ số điện thoại của Thượng Tọa trụ trì 085.99999.85, tin nhắn, email: thichtuehai@chualonghuong.org hoặc gởi cúng dường trực tiếp tại chùa.

Thông tin tài khoản:

Số tài khoản VND: 0401003858585 
Số tài khoản USD: 0401372858585  Swiftcode:  BFTVVNVX
Chủ tài khoản: Đinh Kim Nga
Chi nhánh ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nhơn Trạch, Đồng Nai.

(Ghi chú: ĐINH KIM NGA là thế danh của Thượng Tọa Thích Tuệ Hải trụ trì chùa Long Hương)

Chùa Long Hương trân trọng thông báo đến chư Tôn Đức Tăng Ni cùng quý Phật tử gần xa!

 

Bài viết liên quan