THÔNG BÁO HÙN PHƯỚC ẤN TỐNG KINH SÁCH – CÚNG DƯỜNG ĐẠI LỄ VU LAN

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 13/03/2020

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!
Kính Bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni!

Trước đây chúng tôi có giảng giải bản Kinh Diệu Pháp Liên Hoa và bài giảng Thương Yêu Và Tôn Kính. Rất nhiều Tăng Ni và Phật tử đã nghe qua và có nhu cầu muốn chuyển thành sách. Hôm nay hội đủ duyên lành đã được Nhà Xuất Bản Tôn Giáo cho phép, chúng tôi dự kiến in 10.000 bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa và 100.000 quyển Thương Yêu Và Tôn Kính để ấn tống chứ không bán.

Mỗi bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa trị giá 88.000 vnđ (tám mươi tám nghìn việt nam đồng ) gồm 4 quyển trên dưới 1.000 trang, chi phí 10.000 bộ kinh là 880.000.000đ ( tám trăm tám mươi triệu việt nam đồng) và mỗi quyển sách Thương Yêu Và Tôn Kính trị giá 3.000 vnđ ( ba nghìn việt nam đồng), chi phí 100.000 quyển này là 300.000.000đ (ba trăm triệu việt nam đồng).

Tổng chi cả hai đầu sách này cộng lại là 1.180.000.000 vnđ ( một tỉ một trăm tám mươi triệu việt nam đồng). Dự kiến sẽ in xong từ đây đến khoãng 20/7/2018 ( trước rằm tháng 6 âm lịch) để kịp cúng dường các trường hạ và các nơi chuyên tu cùng gởi cúng dường đến Tăng Ni và biếu đến đạo tràng Phật tử các chùa có nhu cầu đọc những đầu sách này. Nếu chư Tôn Đức cùng quí Phật tử phát tâm hùn phước làm pháp thí và có nhu cầu đọc hai đầu sách này thì liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 085.99999.85 hoặc địa chỉ email : thichtuehai@chualonghuong.org

Mùa vu lan lại về cũng là mùa báo hiếu của người con Phật và là mùa đền ơn và báo ơn của những người con hiếu và Phật tử chân chánh. Vì vậy năm nay Chùa Long Hương cũng tổ chức Đại Lễ Vu Lan như thường lệ hằng năm vào ngày 30/7 âm lịch năm Mậu Tuất ( tức ngày 9/9/2018 ) dự kiến sẽ có khoảng 2.000 Tăng Ni và khoảng hơn 5.000 Phật tử từ mọi miền đất nước tựu hội về tham dự. Trong chương trình Đại Lễ Vu Lan chúng tôi có cung thỉnh ban kinh sư cúng đại trai đàn chẩn tế để bạt độ cầu siêu chư  hương linh cùng cha mẹ nhiều đời quá vãng cùng cữu huyền thất tổ của Tăng Ni và Phật tử cùng cầu an cho cha mẹ hiện tiền và thân bằng quyến thuộc của Tăng Ni và Phật tử.

     Đồng thời trong mùa Vu Lan này, Chùa Long Hương có tổ chức phát quà cho dân nghèo trong địa bàn huyện gồm 500 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 vnđ (năm trăm nghìn việt nam đồng).

Tổng chi phí cho Đại Lễ Vu Lan – Đại Trai Đàn Chẩn Tế và phát quà người nghèo dự kiến trên dưới 4 tỉ đồng việt nam đồng. Hôm nay chúng tôi viết thông báo này gởi đến quý Tăng Ni và Phật tử gần xa phát tâm cùng chúng tôi tổ chức Đại Lễ Vu Lan nói trên bằng cách chung tay góp sức ủng hộ tịnh tài tịnh vật tạo phước điền để hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc và cha mẹ hiện tiền cùng cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, cửu huyền thất tổ của mình.

     Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử khi phát tâm đóng góp tịnh tài tịnh vật cho việc in kinh ấn tống và cúng dường Đại Lễ Vu Lan để tạo phước lành. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 085.99999.85 (tin nhắn) hoặc email : thichtuehai@chualonghuong.org hoặc bằng cách gởi cúng dường trực tiếp tại chùa.
Tài khoản: Đinh Kim Nga – 0401000436354 – Vietcombank Nhơn Trạch – Đồng Nai.

Khi gởi cúng dường vui lòng ghi rõ tâm nguyện cúng dường của công tác Phật sự (in kinh hoặc Đại Lễ Vu Lan) để chúng tôi thực hiện đúng tâm nguyện của quí vị.

Bài viết liên quan