THÔNG BÁO THỈNH ẤN PHẨM KINH TINH TUÝ BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 25/03/2020

Ấn phẩm Tinh Tuý Bát Nhã Ba La Mật Đa được chùa Long Hương ấn tống tái bản vào đầu tháng 2/2020 tổng số lượng là 81.000 quyển.

Tổng chi phí của số kinh được ấn tống kỳ này do một Phật tử (ẩn danh) của chùa Long Hương xin cúng dường toàn bộ.

Chùa Long Hương xin trân trọng ghi nhận và tuỳ hỷ phước duyên thù thắng của Phật tử (ẩn danh) này. Cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Phật tử cùng thân bằng quyến thuộc được thân tâm an lạc, vô lượng cát tường, thiện căn phước đức mỗi ngày một tăng trưởng để sớm nhận được chân lý, sống hoà nhập trong chân trời Bát Nhã để lợi ích hữu tình.

Chùa Long Hương cũng xin trân trọng thông báo đến chư Tăng Ni và quý Phật tử nào muốn thỉnh kinh Tinh Tuý Bát Nhã xin liên hệ về địa chỉ Email của chùa: banbientap@chualonghuong.org , Sđt: 0931.085.085 (Ban Biên Tập) hoặc số  0906.258.258 (Ban Tri Khách)

Chùa sẽ gửi đến tận nơi theo nguyện vọng truyền bá Chánh pháp của quý vị.

Chùa Long Hương xin trân trọng!

 

Bài viết liên quan