TẠ ƠN

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 23/03/2020
TẠ ƠN 
Sáng tác: Vô Trụ Thiền Sư 


Bao nhiêu năm phong trần nếm trải
Đắng cay ngọt bùi đủ để yêu thương
Ôi nhân gian sao lắm màu muôn vẻ
Đẹp làm sao nhân thế yêu ơi

Xin tạ ơn những gì đang có
Xin tạ ơn Phật Tổ oai linh
Xin tạ ơn chư vị Thánh Hiền
Xin tạ ơn pháp giới chúng sinh
Xin tạ ơn đất trời sông núi
Xin tạ ơn vũ trụ mênh mông
Xin đa tạ, xin trọng ơn tất cả

Đã cho tôi hương vị cuộc đời
Đã cho tôi vị ngọt trần gian
Đã cho tôi niềm đau nhân thế
Đã cho tôi trí huệ tuyệt vời

Để bây giờ đạo đời tỏ rạng
Ánh đạo vàng tỏa khắp nhân gian
Ôi cực lạc, ôi niết bàn miên viễn
Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở
Âm nhạc reo vui khắp chốn nhân thiên
Nếu ai biết ta bà vui đến thế
Đạo diệu màu tỏa rạng nghìn thu

                                        

Cuối hạ 2014

Bài viết liên quan