CÚNG DƯỜNG ẤN TỐNG KINH SÁCH

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 24/03/2020

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni!
Quý Phật tử gần xa thân mến!

Chùa Long Hương xin kính thông báo đến Chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể quý Phật tử về việc thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng của Sư Phụ trụ trì. Chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử phát tâm ủng hộ cúng dường, ấn tống kinh sách và hoạt động Phật sự của bổn tự vui lòng gửi về:
Số tài khoản VND: 0401003858585 
Số tài khoản USD: 0401372858585  Swiftcode:  BFTVVNVX
Chủ tài khoản: Đinh Kim Nga
Chi nhánh ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nhơn Trạch, Đồng Nai.
Số điện thoại: 085.99999.85
Email: thichtuehai@chualonghuong.org                                                                   

Địa chỉ: Chùa Long Hương, số 1141 Lý Thái Tổ, ấp Long Hiệu, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Chùa Long Hương trân trọng thông báo đến Chư tôn đức Tăng Ni cùng quý Phật tử gần xa!

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan