CẢM NIỆM CÔNG ĐỨC PHÁT TÂM ẤN TỐNG KINH BÁT NHÃ NĂM 2019

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 19/03/2020

CẢM NIỆM CÔNG ĐỨC QUÝ PHẬT TỬ ĐÃ PHÁT TÂM ẤN TỐNG KINH BÁT NHÃ NĂM 2019

Bản kinh Tinh Tuý Bát Nhã được Sư Phụ trụ trì Thích Tuệ Hải giảng giải vào tháng 8/2019. Để đáp ứng với nhu cầu tu học Chánh pháp cho chư Tăng Ni và quý Phật tử gần xa. Ban Biên Tập chùa Long Hương đã ghi những lời giảng này lại thành sách với tựa đề là Tinh Tuý Bát Nhã Ba La Mật Đa lược giảng, dưới sự kiểm duyệt và hiệu đính của Sư Phụ Thích Tuệ Hải.


Bộ sách Tinh Tuý Bát Nhã lược giảng này đã được chùa Long Hương ấn tống vào tháng 8/2019 với số lượng hơn 100.000 cuốn. Chùa Long Hương thành tâm cảm niệm phước đức thù thắng của quý Phật tử gần xa đã phát tâm cúng dường ấn tống bộ sách này để lợi lạc khắp nơi.


Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý Phật cùng thân bằng quyến thuộc vô lượng cát tường, thân tâm an lạc, Bồ đề tâm tăng trưởng, đầy đủ phước đức thiện căn ở trong ngôi nhà Tam Bảo tu hành cho tới ngày đạt được giác ngộ giải thoát.

Chùa Long Hương xin trân trọng cảm ơn!

Nội dung: SC. Tâm Chiếu, SC. Huệ Tịnh

Ảnh: Ban Biên Tập

Post: Thái Bảo

 

 

 

Bài viết liên quan