CHÙA LONG HƯƠNG CÚNG DƯỜNG SÁCH TẠI HỘI THẢO TẠI ĐÀ LẠT

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 13/03/2020

Nhân dịp Thượng tọa Thích Tuệ Hải tham dự Hội thảo chủ đề “Ứng dụng công nghệ số trong công tác hoằng pháp và giải pháp thực hiện” tại tỉnh Thành phố Đà Lạt từ  ngày 06 đến ngày 09 tháng 12 năm 2019. Chùa Long Hương đã cúng dường cho Quý Chư Tôn Đức và Phật tử tại Hội thảo 1000 quyển sách Tuy Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa do Sư Phụ trụ trì khi tham dự hội thảo đã được Ban Tôn Giáo tỉnh Lâm Đồng.

Tại Hội thảo sách kinh đã được đông đảo Chư Tôn Đức Tăng Ni xin thỉnh về, quý Phật tử cũng rất hoan hỉ khi có trên tay quyển Tuy Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa rất giá trị.

 

 

Bài viết liên quan