KHI YÊU THƯƠNG MỞ LỐI

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 03/10/2022

KHI YÊU THƯƠNG MỞ LỐI

Tác giả: T.S. Vô Trụ

Khi yêu thương mở lối có chánh kiến đạo mầu!
Khi yêu thương mở lối trí chói sáng nhiệm mầu!
Khi yêu thương mở lối phước đức lớn từng ngày!
Khi yêu thương mở lối phước trí mới tròn đầy!
Khi yêu thương mở lối ta thấy đời mình tươi sáng hơn!
Khi yêu thương mở lối ta thấy đời mình vui tươi hơn!
Khi yêu thương mở lối ta thấy đời mình đáng sống hơn!
Khi yêu thương mở lối ta thấy đời mình rộng mở hơn!
Khi yêu thương mở lối ta thấy đời mình trong sáng hơn!
Khi yêu thương mở lối ta thấy đời mình trân quý hơn!
Khi yêu thương mở lối ta thấy đời mình thư thái hơn!
Khi yêu thương mở lối ta thấy đời mình cao qúy hơn!
Khi yêu thương mở lối ta thấy đời mình thăng tiến hơn!
Vì yêu thương đó là cội nguồn luôn chói sáng!
Vì yêu thương ấy là quà tặng của tạo hoá!
Vì yêu thương đó muôn loài được chung sống!
Vì yêu thương đó muôn loài đang nuôi sống!
Vì yêu thương đó nơi nào cũng sáng trong!
Vì yêu thương đó muôn loài đang sống vui!
Ôi vui thay yêu thương đang mở lối!
Xin tri ân những gì tôi đang có!
Xin tri ân tạo hoá quá yêu tôi!
Ngay hôm nay tôi nguyện yêu thương sống!
Bao yêu thương tràn ngập khắp đời tôi!
Tâm tôi yêu cuộc đời đang như nó!
Tâm tôi yêu cuộc sống ngát mùi hương!
Tâm tôi yêu muôn loài đang vui thế!
Tâm tôi yêu rộng khắp cả mười phương!
Tôi yêu thương từng giờ từng giây sống!
Tôi yêu thương hơi thở ra vào thân!
Tôi yêu thương bằng đời luôn có ích!
Từ nay sống là yêu thương dẫn lối!
Từ nay sống là đời sống yêu thương!
Từ nay sống bằng yêu thương trong sáng!
Để cho đời mãi mãi là yêu thương!
Để cho đời mãi mãi là yêu thương!!!

Sáng tác ngày 08 tháng 09 năm Nhâm Dần

Bài viết liên quan