CHÚC XUÂN 2023

  • Đăng bởi: adminquantri
  • |
  • 10/01/2023

CHÚC XUÂN 2023

Mênh mông khí quyện mở toang rồi!

Xum la vạn tượng hiện tiết Xuân!

Năm tháng ngày giờ Xuân nồng ấm!

Sinh sôi vạn loại chúa Xuân cười!

Khắp chốn bao la hiển ngát Xuân!

Tươi mới an vui khắp ta bà!

Nhân sinh vạn loại đồng khai mở!

Phước trí mênh mông đến tận cùng!

Hiển Hiện Như Nhiên mãi mãi Xuân!

Xuân ni vui vầy ấm áp!

Muôn vạn điều vui lại đến cùng ta!

Cho nhau hưởng trọn mùa Xuân!

Tươi vui hạnh phúc tưng bừng hết năm!

Hanh thông mọi việc đã mong!

Bây giờ mãi mãi vẫn luôn đong đầy!

Tiền vô như nước mỗi giờ!

Chất đầy kho đụng mong chờ bấy lâu!

Ban cho bá tánh vạn dân!

Vui cùng phước báu trời ban cho mình!

Ai ai cũng được đong đầy!

Đủ đầy vật chất còn dày tâm linh!

Phước tu lại lớn từng ngày!

Huệ kia mở rộng thông lưu tận cùng!

Chúc nhau viên mãn đạo đời!

Phước Trời hưởng mãi đời đời lớn thêm!

Lớn cho viên mãn tròn đầy!

Trí kia cũng vậy tròn đầy cả hai!

Lòng từ rộng khắp Tam Thiên.

Cùng nhau tu tập đạo mầu siêu thăng!

Cầu cho vạn loại chúng sanh!

Khắp cùng pháp giới đồng đăng đạo mầu.

Cầu cho tất cả chúng sanh!

Hiện Tiền thông thấu phước tròn huệ viên!

Cùng nhau vượt thoát siêu nhiên!

Bến mê dứt hẳn đạo mầu giác viên!

Giác viên mãi mãi Hiện Tiền!

Chiếu soi các cõi hiện tiền chói chang!

Phước huệ viên mãn từ nay!

Niết Bàn Hiện Hữu là ngay Hiện Tiền!

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

TS. Vô Trụ

Ngày 10 tháng 01 năm 2023

(Nhằm ngày 19 tháng 12 năm Nhâm Dần)

Bài viết liên quan