TỐ NHƯ

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 22/03/2020

Sáng tác: Vô Trụ Thiền Sư

 

Trời Tây một thoáng xa niên kỷ

Hội ngộ kính dâng chén rượu nồng

Thỏa lòng mong ước đàn hậu thế

Hứa nguyện vinh danh tác phẩm Kiều

Hồn thơ siêu thoát ngoài tam giới

Văn tự cao thâm vượt thoát trần

Dẫn dắt hậu lai thoát đạo mầu

Thông suốt Như Như thật Tố Như.

 

 

 

Bài viết liên quan