ẤN PHẨM KINH TINH TUÝ BÁT NHÃ

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 14/03/2020

Bản kinh Tinh Tuý Bát Nhã Ba La Mật Đa đã được Milam Sudhana kính cẩn chuyển ngữ từ Phạn ngữ qua Việt ngữ dựa trên phiên bản lá cọ Horyu-ji (đối chiếu các dị bản Phạn-Anh). Bản Việt ngữ do Tỳ Kheo Thích Tuệ Hải hiệu đính và hoàn thiện vào ngày 8/8/2019 tổng cộng gồm có 385 chữ. Bản kinh Tinh Tuý Bát Nhã cổ xưa được viết trên lá cọ này hiện đang được lưu giữ ở Viện Bảo Tàng Quốc Gia Nhật Bản tại Tokyo từ thế kỷ thứ 7 tới nay, có nghĩa là đã hơn 1.500 năm. Theo các nhà nghiên cứu thì đây là bản kinh Bát Nhã chuẩn và lâu đời nhất trên thế giới.

 

Bản kinh Bát Nhã Việt ngữ này lời lẽ rất mộc mạc, rất chất phát, văn nghĩa khúc chiết và sáng tỏ hiển lộ được cốt tủy của Bát Nhã. Đây là một bản kinh ngắn rất hiện thực, rất có giá trị đối với đời sống tâm linh của chúng ta và chúng sanh trong pháp giới mười phương.

Bản Tinh Tuý Bát Nhã giảng giải là do Ban Biên Tập chùa Long Hương ghi lại những lời giảng của Sư Phụ, sau đó đã được Sư Phụ Thích Tuệ Hải kiểm duyệt và hiệu đính trở lại. Để đáp ứng với tâm cầu học Chánh pháp của chư Tăng Ni và quý Phật tử gần xa, chùa Long Hương đã trân trọng ấn tống bộ sách này mong Chánh pháp Đức Phật sẽ được lan rộng khắp nơi. Cầu nguyện cho tất cả kẻ thấy người nghe được ân triêm phước lạc.

Mong rằng người học được kinh Tinh Tuý Bát Nhã đủ khả năng thừa đương sự việc trọng đại ngay hiện tiền này.

 

Nội dung: SC Huệ Tịnh, SC Tâm Chiếu

Photo: Ban Biên Tập tổng hợp

Post: Thái Bảo

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan